You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým sa uskutočnil pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie v rámci výberového konania, ktoré organizoval Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)