You have a complaint against an EU institution or body?

Ako Európska komisia vybavila žiadosť o prístup verejnosti ku korešpondencii s orgánmi členských štátov o distribúcii lekárskych rúšok v súvislosti s pandémiou COVID-19