You have a complaint against an EU institution or body?

Spôsob, akým Európska komisia riešila sťažnosť vo veci porušenia právnych predpisov (CHAP(2020)00014) týkajúcu sa zdaňovania nerezidentov vo Francúzsku na daňové účely