You have a complaint against an EU institution or body?

Údajné nepotvrdenie prijatia sťažnosti Európskou komisiou, ktorá bola podaná voči Nemecku za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa zločinov proti ľudskosti