You have a complaint against an EU institution or body?

Údajné neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na korešpondenciu, ktorá sa týkala údajných porušení právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania, pokiaľ ide o stavebné práce na železničnej stanici Altona v Hamburgu