You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutie odpovede Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií na korešpondenciu v súvislosti so žiadosťou o informácie

The Single Resolution Board’s failure to reply to correspondence requesting information.