You have a complaint against an EU institution or body?

Modul în care Comisia Europeană a tratat o plângere privind încălcarea dreptului comunitar [CHAP(2020)00014] referitoare la impozitarea nerezidenților din Franța în scopuri fiscale