You have a complaint against an EU institution or body?

Lipsa de răspuns din partea Oficiului European pentru Selecția Personalului la o cerere de reexaminare a rezultatelor obținute la centrul de evaluare în contextul unui concurs general pentru asistenți în domeniul comunicării digitale și al mijloacelor de comunicare

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.