You have a complaint against an EU institution or body?

Nieudzielenie przez Komisję Europejską odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą wniosek dotyczący ponownej oceny niezdolności do pracy