You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób przeprowadzenia rozmowy sytuacyjnej badającej poziom kompetencji w ramach procedury naboru pracowników zorganizowanej przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)