You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła wniosek o publiczny dostęp do korespondencji wymienianej z organami państw członkowskich na temat dystrybucji masek medycznych w kontekście pandemii COVID-19