You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób rozpatrzenia przez Komisję Europejską skargi w sprawie naruszenia przepisów (CHAP(2020)00014) dotyczącej opodatkowania nierezydentów we Francji w celach podatkowych