You have a complaint against an EU institution or body?

Zarzut braku potwierdzenia przez Komisję Europejską wpływu skargi dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Niemcom w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości