You have a complaint against an EU institution or body?

Brak udzielenia przez Europejski Urząd Doboru Kadr odpowiedzi na wniosek o dokonanie przeglądu wyników oceny zintegrowanej w kontekście otwartego konkursu dla asystentów w dziedzinie mediów i komunikacji cyfrowej

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.