You have a complaint against an EU institution or body?

Zarzut nieudzielenia przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji

The Single Resolution Board’s failure to reply to correspondence requesting information.