You have a complaint against an EU institution or body?

Het verzuim van de Europese Commissie om in het kader van de REACH-verordening een ontwerpautorisatiebesluit vast te stellen voor chroomtrioxide binnen de geldende termijn van drie maanden