You have a complaint against an EU institution or body?

De manier waarop een situationeel competentiegesprek is gevoerd in een door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) georganiseerde selectieprocedure voor personeel