You have a complaint against an EU institution or body?

Verzuim van de Raad van de Europese Unie om te antwoorden op een verzoek in verband met Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/1002 van de Raad van 21 juni 2021 tot uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus