You have a complaint against an EU institution or body?

Niet-beantwoording door het Europees Bureau voor personeelsselectie van een verzoek tot herziening van de uitslag van het assessment in het kader van een algemeen vergelijkend onderzoek voor assistenten op het gebied van media en digitale communicatie

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.