You have a complaint against an EU institution or body?

In-nuqqas tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jwieġeb għal talba relatata mad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/1002 tal-21 ta’ Ġunju 2021 li timplimenta d-Deċiżjoni 2012/642/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Belarussja