You have a complaint against an EU institution or body?

Par Eiropas Savienības Padomes nespēju atbildēt uz pieprasījumu saistībā ar 2021. gada 21. jūnija Padomes īstenošanas lēmumu (CFSP) 2021/1002, ar ko tiek īstenots Lēmums 2012/642/CFSP par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā