You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas (Europe Direct) nespēja atbildēt uz e-pasta vēstuli par bijušā ES ierēdņa profesionālo darbību