You have a complaint against an EU institution or body?

Kā Pētniecības izpildaģentūra (REA) ir izpildījusi Eiropas Komisijas lēmumu par projekta priekšlikuma izvērtēšanu saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020”