You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Personāla atlases biroja nespēja atbildēt uz pieprasījumu pārskatīt vērtēšanas centra rezultātus attiecībā uz atklāto konkursu asistentiem plašsaziņas līdzekļu un digitālās komunikācijas jomā

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.