You have a complaint against an EU institution or body?

Vienotās noregulējuma valdes nespēja atbildēt uz korespondenci, kurā prasīts sniegt informāciju

The Single Resolution Board’s failure to reply to correspondence requesting information.