You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas atteikums piešķirt piekļuvi korespondencei un dokumentiem saistībā ar apspriešanos Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā attiecībā uz EFSA vadlīnijām par tā riska novērtējumu, ko augu aizsardzības līdzekļi rada bitēm (GestDem 2018/5423)