You have a complaint against an EU institution or body?

Europos personalo atrankos tarnyba neatsakė į prašymą peržiūrėti vertinimo centro vertinimą atvirame žiniasklaidos ir skaitmeninės komunikacijos srities asistentų konkurse

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.