You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Izvršna agencija za istraživanje (REA) ispunila zahtjeve utvrđene u odluci Europske komisije u vezi s ocjenom prijedloga projekta u okviru programa Obzor 2020