You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Europska komisija obradila zahtjev za javni pristup korespondenciji s tijelima država članica o distribuciji medicinskih maski u kontekstu pandemije COVID-a 19