You have a complaint against an EU institution or body?

Europski ured za odabir osoblja isključio je kandidata iz postupka odabira osoblja državnih službenika EU-a u području komunikacije jer nije ispunio kriterije prihvatljivosti