You have a complaint against an EU institution or body?

An dóigh ar láimhseáil an Coimisiún Eorpach iarraidh ar rochtain phoiblí ar chomhfhreagras a malartaíodh le húdaráis na mBallstát maidir le maisc leighis a dháileadh i gcomhthéacs phaindéim COVID-19