You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan unionin neuvoston vastaamatta jättäminen pyyntöön, joka liittyy 21 päivänä kesäkuuta 2021 annettuun neuvoston täytäntöönpanopäätökseen (YUTP) 2021/1002, joka annettiin Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta