You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission toiminta sen käsitellessä pyyntöä saada tutustua jäsenvaltioiden kanssa käytyyn kirjeenvaihtoon, joka koski hengityssuojainten jakelua covid-19-pandemian yhteydessä