You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Personalivaliku Ameti suutmatus vastata hindamiskeskuse tulemuste läbivaatamise taotlusele seoses avaliku konkursiga assistentidele meedia ja digitaalsete sidevahendite valdkonnas

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.