You have a complaint against an EU institution or body?

Failure by the European Personnel Selection Office to reply to a request for review of the assessment centre results in the context of an open competition for assistants in the field of media and digital communication

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.