You have a complaint against an EU institution or body?

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού να απαντήσει σε αίτημα επανεξέτασης των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης στο πλαίσιο γενικού διαγωνισμού για βοηθούς στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της ψηφιακής επικοινωνίας

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.