You have a complaint against an EU institution or body?

Rådet for Den Europæiske Unions undladelse af at besvare en anmodning vedrørende Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2021/1002 af 21. juni 2021 om gennemførelses af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Hviderusland