You have a complaint against an EU institution or body?

Europa-Kommissionens undladelse af at besvare en e-mail om overtrædelsesklager vedrørende anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer i Rumænien

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.