You have a complaint against an EU institution or body?

Den Fælles Afviklingsinstans' undladelse af at besvare korrespondance, hvori der anmodes om oplysninger

The Single Resolution Board’s failure to reply to correspondence requesting information.