You have a complaint against an EU institution or body?

Vyřizování žádostí o přístup k dokumentům od akcionářů španělské banky Banco Popular, kteří se považují za zúčastněné strany podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí č. 806/2014, ze strany Jednotného výboru pro řešení krizí

Vyřizování žádostí o přístup k dokumentům od akcionářů španělské banky Banco Popular, kteří se považují za zúčastněné strany podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí č. 806/2014, ze strany Jednotného výboru pro řešení krizí.