You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská komise vyřídila žádost o přístup veřejnosti k její korespondenci s orgány členských států týkající se distribuce zdravotnických roušek v souvislosti s pandemií COVID-19