You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutí odpovědi Evropským úřadem pro výběr personálu na žádost o přezkum výsledků, k nimž dospělo hodnoticí centrum, v rámci otevřeného výběrového řízení pro nábor asistentů a asistentek v oblasti médií a digitální komunikace

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.