You have a complaint against an EU institution or body?

Způsob, jakým Evropská komise řešila stížnost na porušení právních předpisů, pokud jde o situaci nezletilých osob ubytovaných v propouštěcím středisku v Dánsku