You have a complaint against an EU institution or body?

Липсата на отговор от страна на Европейската комисия на възражения, повдигнати съгласно директивата на ЕС относно асансьорите, срещу мярка, предприета от национален надзорен орган