You have a complaint against an EU institution or body?

Отговорът на Европейската комисия относно искане за публичен достъп до документи във връзка с решение за картела за товарни автомобили