You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на писмо относно възможно нарушение от страна на Германия на правилата на ЕС за защита на данните