You have a complaint against an EU institution or body?

Как е проведено ситуационно интервю относно компетентностите в рамките на процедура за подбор на персонал, организирана от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)