You have a complaint against an EU institution or body?

Липсата на отговор от страна на Съвета на Европейския съюз на искане във връзка с Решение за изпълнение на Съвета (ОВППС) 2021/1002 от 21 юни 2021 г., изпълняващо Решение 2012/642/CFSP, касаещо ограничителните мерки с оглед на ситуацията в Беларус