You have a complaint against an EU institution or body?

Липсата на потвърждение от страна на Европейската комисия за получаването на жалба срещу Европейския съд по правата на човека