You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейската комисия (ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“) е разгледала искане за публичен достъп до документи във връзка с тръжна процедура (GestDem 2021/1357)